Estratègia, Innovació, Creativitat, Equips,

Models, etc.

Definició d’elements estratègics (missió, visió, valors, objectius)

La definició dels elements estratègics de les organitzacions exigeix un exercici de reflexió i creativitat per part dels membres d’aquestes.

Amb Lego© Serious Play© i la definició dels elements a partir de models metafòrics es pot arribar a definicions completes que recullin tot el coneixement i creativitat dels participants. A més, com que les definicions es representen físicament, es poden posar a prova, a avaluar-les i enriquir-les amb aportacions iteratives.

Anàlisi d’impactes sobre organitzacions

Amb Lego© Serious Play© es poden crear models de les organitzacions i dels agents interns i externs que hi poden tenir influència.

Com que es tracta de models materials, es poden identificar els impactes reals i reflexionar sobre els seus efectes.

Tallers d’ideació i creativitat

Lego© Serious Play©, com que treballa amb conceptes metafòrics i fa treballar el cervell i les mans alhora, potencia la capacitat de pensament i estimula la creativitat i l’expressió del coneixement dels participants. A vegades, fins i tot, pot aflorar coneixement ocult en el subconscient.

Dinàmiques de construcció d’equips

Amb l’elaboració de models metafòrics seguint Lego© Serious Play© que representin els membres d’un equip, els objectius i valors d’aquest equip i la posada a prova d’aquest “sistema membres-equip” per veure com respondria a influències internes i externes, s’aconsegueixen resultats molt satisfactoris quant a l’autoconeixement, autoconfiança i construcció dels equips i dels seus membres.

Projectes d’innovació

Un procés d’innovació demana del seguiment d’un procediment determinat que combina la creativitat i el coneixement sobre el tema a innovar. Amb Lego© Serious Play© s’aconsegueix combinar aquests dos aspectes amb la reflexió metafòrica dels conceptes i la seva construcció física.

Reflexió sobre identitats professionals (actuals vs. aspiracionals)

Lego© Serious Play© permet construir models de les personalitats pròpies, tant les actuals, com les aspiracionals.

Com que es treballa des del punt de vista de la metàfora i construint físicament els conceptes, aflora tot el coneixement que tenim sobre la personalitat pròpia, tant el que és conscient, com el que es troba en el subconscient.

Elaboració de Canvas (Business Model Generation)

L’elaboració d’un Canvas exigeix una reflexió profunda per a la definició dels diferents elements que el formen. Amb Lego© Serious Play© aquests elements es construeixen físicament incorporant el coneixement i el debat entre els diferents participants per tal que les definicions siguin el màxim de completes possible.

Avaluació de formacions i kick-offs de projectes

Lego© Serious Play© és un bona eina per avaluar el nivell de captació i internalització d’accions formatives sobre productes, campanyes i, de presentacions de projectes i objectius i, fins i tot, de programes acadèmics de tot tipus.

La representació metafòrica i física de les competències, continguts, etc. apresos inclou tot allò que els participants han assimilat de les esmentades formacions o presentacions.